Artykuły filtrowane wg daty: listopad 2017

XXXIII Niedziela Zwykła 19 listopada 2017

Wspomnienie św. Salomei, dziewicy; św. Mechtyldy z Hackeborn, dziewicy

07:00

+ Mariana i Eugenię Stasiak

09:00

+ Józefa i Mariannę Tusińskich

09:00

+ Stanisława Góźdź greg.

11:00

Dziękczynnej i o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, przez wstawiennictwo świętego Brata Alberta dla Pauliny Osuchowskiej w 18 rocznicę urodzin

11:00

Dziękczynnej i o błogosławieństwo Boże przez wstawiennictwo świętego Brata Alberta dla Haliny i Witolda Kwaśniewskich w 45 rocznicę ślubu i błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuków

12:30

Dziękczynnej i o błogosławieństwo Boże przez wstawiennictwo świętego Brata Alberta dla Elżbiety Myszko i jej rodziny

12:30

Dziękczynnej i o błogosławieństwo Boże przez wstawiennictwo świętego Brata Alberta dla Konrada Tkaczyka w 18 rocznicę urodzin

18:00

+ Kazimierza Miechowskiego w 10 rocznicę śmierci, Annę i Feliksa Lewuszewskich

Poniedziałek 20 listopada 2017

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana; św. Feliksa Valois, kapłana; bł. dziewic i męczennic Anieli od św. Józefa i Towarzyszki

07:00

+ Wacławę Kobierską od uczestników pogrzebu

07:00

+ Stanisława Góźdź greg.

17:30

+ Mirosławę Amelię Wojcieszek od uczestników pogrzebu

18:00

+ Lucynę, Józefa, Jana Stępniewskich

18:00

+ Renatę Gębka od rodziny Zapałów i Latałów

Wtorek 21 listopada 2017

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny; św. Gelazego I, papieża

07:00

+ Mariana Domagałę

07:00

+ Wacławę Kobierską od uczestników pogrzebu

07:00

+ Stanisława Góźdź greg.

17:30

+ Mariannę Motyka od uczestników pogrzebu

18:00

+ Renatę Gębka od koleżanek i kolegów z PKP

18:00

+ Marię Leśkiewicz od KŻR nr 6

Środa 22 listopada 2017

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy; bł. męczenników ormiańskich Salwatora Lilli, kapłana i Towarzyszy

07:00

+ Wacławę Kobierską od uczestników pogrzebu

07:00

+ Stanisława Góźdź greg.

17:30

+ Mariannę Motyka od uczestników pogrzebu

18:00

+ Bronisława Wnuka w 21 rocznicę śmierci, Leokadię, Teklę i Jana Wnuków

18:00

+ Annę i Zygmunta Zielińskich, ++ Zielińskich i Mendyków

Czwartek 23 listopada 2017

św. Klemensa I, papieża i męczennika; św. Kolumbana, opata; bł. Michała Augustyna Pro, kapłana i męczennika

07:00

+ Wacławę Kobierską od uczestników pogrzebu

07:00

+ Stanisława Góźdź greg.

17:30

+ Mariannę Motyka od uczestników pogrzebu

18:00

+ Janinę, Stefana, Pawła Nawrot, Grażynę Strzałkowską

18:00

+ Renatę Gębka od uczestników pogrzebu

Piątek 24 listopada 2017

św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i Towarzyszy; św. Protazego, biskupa; św. dziewic i męczennic Flory i Marii z Kordoby; bł. Marii Anny Sala, dziewicy

07:00

+ Wacławę Kobierską od uczestników pogrzebu

07:00

+ Stanisława Góźdź greg.

17:30

+ Annę i Jana Pawłowskich

18:00

+ Aleksandrę, Wincentego, Antoniego, Władysława Kuziów, Józefa i Weronikę Nosowskich, Stanisława i Jadwigę Sajewskich

18:00

+ Katarzynę, Jana Trześniewskich, Jana Żaczko, Ludwika Kempę, Zofię Pytlarz

Sobota 25 listopada 2017

bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewicy; św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy; bł. małżonków Alojzego i Marii Quattrocchi; bł. Elżbiety Dobrej, dziewicy

07:00

+ Jerzego Durlika w 13 rocznicę śmierci

07:00

+ Jadwigę i Ryszarda Grzechników, ++ Podsiadłych

07:00

+ Mirosławę Amelię Wojcieszek od uczestników pogrzebu

17:00

ŚLUB: Agata Sikora i Adrian Sowa

18:00

+ Stanisława Góźdź greg.

XXXIV Niedziela Zwykła - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 26 listopada 2017

św. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana; św. Sylwestera Gozzolini, opata; św. Jana Berchmans, zakonnika; bł. Poncjusza, opata; św. Konrada z Konstancji, biskupa; bł. Jakuba Alberione, kapłana

07:00

+ Mariana Grochulskiego

09:00

+ Eugeniusza, Anielę, Pawła i Mariannę Szymańskich

09:00

+ Stanisława Góźdź greg.

11:00

Dziękczynnej za wszelkie otrzymane łaski

11:00

O błogosławieństwo Boże dla Wojciecha Skierczyńskiego w 40 rocznicę urodzin

12:30

Dziękczynnej i o błogosławieństwo Boże przez wstawiennictwo świętego Brata Alberta dla Andrzeja Dziamskiego w 70 rocznicę urodzin i błogosławieństwo Boże dla córki Moniki

12:30

Dziękczynnej i o błogosławieństwo Boże przez wstawiennictwo świętego Brata Alberta dla Pawła Maciąga w 18 rocznicę urodzin

18:00

+ Genowefę i Kazimierza Bożek

 

  1. Trwa nowenna przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata odmawiamy przepisane modlitwy po Mszy świętej o godz. 7:00 i w piątek w czasie Koronki do Bożego Miłosierdzia.
  2. W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, jest to patronalne święto Akcji Katolickiej. W czasie każdej Mszy świętej ponowimy akt uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
  3. Jutro tj. 20 listopada św. Rafała Kalinowskiego. Odpust u naszych sąsiadów na Ustroniu. Suma odpustowa o godz. 12:00.
  4. W poniedziałek o godz. 19:30 zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu. Po adoracji o godz. 20:30 odbędzie się w Domu Parafialnym Wieczór Świadectw ze względu na rocznicę ewangelizacji ulicznej w naszej parafii. Ks. Daniel wraz z Ewangelizatorami zaprasza wszystkich, którzy w tym czasie ewangelizowali, byli ewangelizowani lub oglądali filmy z ewangelizacji. Podczas spotkania każdy będzie mógł podzielić się wrażeniami z tego czasu głoszenia Ewangelii na ulicy.
  5. We środę 22 listopada św. Cecylii patronki muzyki i śpiewu kościelnego.
  6. Rycerze Kolumba naszej parafii kontynuują akcję zbiórki makulatury w sobotę od godz. 10:00 do 11:00 do 16 grudnia 2017 roku. Makulaturę składamy przy garażu na placu kościelnym. Istnieje możliwość odbioru większej ilości bezpośrednio z domu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Numer kontaktowy 669 439 009. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie organizacji rekolekcji wakacyjnych dla młodzieży naszej parafii.
  7. Spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania w niedzielę 26 listopada o godz. 19:00.
  8. Dzisiejsza zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi Prześladowanemu. Można wysłać SMS – ulotki w przedsionku kościoła.
  9. Razem z Gościem Niedzielnym jest kalendarz na rok 2018. Można też nabyć „Modlitewnik Św. Brat Albert Chmielowski” wydany z racji Roku Św. Brata Alberta, dla parafii pod tym wezwaniem w cenie promocyjnej – 5 zł.
  10. Dziękujemy za ofiary składane na funkcjonowanie parafii.
piątek, 10 listopad 2017 13:38

Instytut im. Ks. Piotra Skargi

Komunikat Kurii Krakowskiej
Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi

Nr 507/2008

Kuria Metropolitalna w Krakowie otrzymuje liczne zapytania o „Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi” z Krakowa, względnie o związaną z nim Fundację „Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi”, które rozsyłają do osób prywatnych korespondencję z prośbą o przekazywanie datków pieniężnych w zamian za wysyłanie publikacji religijnych. Wierni niejednokrotnie uskarżają się na natarczywy ton korespondencji, w której Stowarzyszenie w sposób uciążliwy narzuca kontynuowanie kontaktów i zamawianie dalszych materiałów.

„Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi” jest organizacją prywatną, założoną przez osoby świeckie, nie powiązaną instytucjonalnie z Kościołem i działającą na własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie nie przedstawiło swego statutu do aprobaty władzy kościelnej, dlatego nie może być traktowane jako uznane przez Kościół stowarzyszenie wiernych (kan. 299 § 3).

W latach ubiegłych wszystkie Kurie Metropolitalne i Diecezjalne w Polsce otrzymały komunikaty w tej sprawie.

W komunikacie z dnia 17 grudnia 2001 r. Arcybiskup Krakowski, Kardynał Franciszek Macharski informował m.in., że „Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi nie posiada aprobaty Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ponieważ się o nią nie zwracało, chcąc prowadzić działalność niezależnie od władzy kościelnej”. W piśmie z dnia 28 października 2002 r. ówczesny Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, Ks. Bp Kazimierz Nycz powiadamiał, iż Stowarzyszenie oraz Instytut nie posiadają aprobaty Arcybiskupa Krakowskiego, a podejmowane przez nie inicjatywy religijne nie zostały uzgodnione z Kurią Metropolitalną w Krakowie.

W związku z licznymi zapytaniami w tej sprawie uprzejmie informujemy, że powyższe wyjaśnienia pozostają w dalszym ciągu aktualne.

Ks. dr Piotr Majer
Kanclerz Kurii

Źródło: http://diecezja.waw.pl/1094

niedziela, 05 listopad 2017 17:53

Koronka do Miłosierdzia Bożego - odpust

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Dekret
o związaniu odpustów z Koronką do Miłosierdzia Bożego
12 stycznia 2002

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej przez Papieża chętnie przyjmuje przedstawioną prośbę i postanawia, co następuje:

Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.

Jeżeli zaś ci  wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do „mających przeszkodę”, zawartych w normach 24 i 25 „Wykazu odpustów” („Enchiridii Indulgentiarum”).

W  innych  zaś  okolicznościach  odpust  będzie  cząstkowy.  Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

+ Alojzy de Magostris
Arcybiskup tyt. Novenris
Pro-Penitencjarz Większy

Ta strona używa ciasteczek (COOKIES), dzięki którym serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony internetowej, wyrażasz zgodę na nasze pomocą plików cookie. Dowiedz się więcej