Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków

Święty Brat Albert

Po co się niepokoić,
wszak Bóg w nas, a my w Nim

Święty Brat Albert

W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach
znalazłem szczęście i spokój

Święty Brat Albert

Slider

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami władz państwowych i Pasterza naszej diecezji musimy przestrzegać bezwarunkowo zaleceń sanitarnych, które obowiązują sprawujących liturgię i uczestniczących w liturgii, a które wymagają zasłanianie ust i nosa, stosowania środków dezynfekujących oraz zachowania właściwego dystansu między uczestnikami liturgii. Od dziś w wewnątrz naszego kościoła może przebywać 50 osób. Prośmy o zrozumienie tej trudnej sytuacji dla nas wszystkich. Ks. Proboszcz

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • kofc.jpg
  • plus2.jpg