Nauka Kościoła zawarta w Katechizmie Kościoła Katolickiego o Sakramencie Chrztu (zobacz)

Aby ochrzcić dziecko należy:

  • przyjść w tygodniu przed datą chrztu do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka:
  1. podać datę i miejsce ślubu rodziców dziecka
  2. podać dane chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania
    • rodzice chrzestni nie będący z parafii, zobowiązani są do okazania zaświadczenia (w dniu chrztu) od swojego księdza proboszcza, że że są praktykującymi katolikami i mogą wypełniać obowiązki chrzestnych
  • w  dzień chrztu należy przyjść do kancelarii parafialnej najpóźniej kwadrans przed Mszą św. celem złożenia podpisów w księdze chrztów (rodzice i chrzestni).

Dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka (odpis)
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
Skip to content