II Seminaryjny Dzień Młodych

Zapraszamy młodzież klas ósmych, szkół średnich i studentów do udzia-łu w Seminaryjnym Dniu Młodych, w sobotę, 3 czerwca, w godzinach od 10:30 do 21:00. W programie między innymi: konferencja, modlitwa, wspólna Eucharystia, integracja, grill i uwielbienie. Zapraszamy szczególnie ministran-tów, członków wspólnot i grup młodzieżowych.

Dzień Młodych został przygotowany przez alumnów i młodzież z Ruchu Światło-Życie, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Duszpasterstwa Mini-strantów, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE i Duszpa-sterstwa Akademickiego.

Ks. Marek Adamczyk
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
w Radomiu

Skip to content