Artykuły filtrowane wg daty: luty 2017

Poniedziałek – 19 czerwca OKTAWA
7.00 + Jana Łomżyńskiego w 11r.śm.
7.00 + Janinę Szewczyk, Władysława Świtkę.
18.00 + Jana Łomżyńskiego w 11r.śm.
18.00 + Stanisława i Stefanię Wulczyńskich i ks. Józefa Wulczyńskiego.

Wtorek – 20 czerwca OKTAWA
7.00 Dz. o bł. Boże dla Bartosza Jaszczyk w 11r.ur.
7.00 + Janinę Mizerską od ucz. Pogrz.
18.00 + Janinę i Józefa Kotowskich, Aleksandrę i Jakuba Ruszkowskich.
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa – 21 czerwca OKTAWA
7.00 + Stanisława, Mariannę, Jana, Mariana, Tadeusza Kaszubów.
7.00 + Marka Kolarz od ucz. Pogrz.
18.00 +Mariannę, Władysława Popisów, Janinę i Leona Marców.
18.00 + Jana, Stanisława i Stanisławę Prawda ++ Prawdów.

Czwartek – 22 czerwca ZAKOŃCZENIE OKTAWY
7.00 + Julian Rusinowski.
7.00 +Jana i Bronisławę Baczkowskich, ++Baczkowskich i Dzików.
18.00 Za parafian.
18.00 O bł. Boże dla Ks. Arkadiusza Piętowskiego w 18 r. Świeceń
18.00 Dz. o bł. Boże dla Dagmary i Macieja Witczak w 20r.ślubu.
18.00 + Jana i Teofilę Kosowskich.
18.00 + Stefana, Janinę, Pawła Nawrot, Grażynę Strzałkowską.
18.00 Dz. o bł. Boże dla Mateusza Kosonóg w 27r.ur.
18.00 Dz. za I Komunię św. dzieci i o bł. Boże dla rodziców i dzieci.

Piątek – 23 czerwca Najświętszego Serca P. Jezusa
7.00 +Jana, Stanisławę, Piotra i Martę Białczaków.
7.00 +Janinę i Romana Wójcik, Monike Goździk.
8.00 Msza na zakończenie roku szkolnego.
10.00 Msza dla szkoły specjalnej.
17.30 +Janinę i Jana Czerwińskich, Bożenę Jęrzak, Halinę Piotra Krok, Małgorzatę Maleta.
18.00 + Jana i Zofię Mróz, Jana i Emilię Bieleckich.

Sobota – 24 czerwca
7.00 + Jana, Franciszka, Józefę, Jana Gawinów.
7.00 +Alicję i Hipolita Polkowskich ++ Lipińskich i Chodorów.
17.00 Ślub: Olga Głogowska i Bartłomiej Cichosz.
18.00 Dz. o bł. Boże dla małżeństw: Barbary i Mariana Kosonóg, Agnieszki i Zbigniewa Wieteska, Anety i Michała Kądziela z okazji kolejnych rocznic ślubów.
18.00 Dz. o bł. Boże dla Danuty i Edwarda Suwałów w 40r.ślubu i bł. dla dzieci i wnuków.

Niedziela – 25 czerwca
7.00 +Mariana Grochulskiego, Zofię i Władysława Wydrów.
9.00 + Antoniego i Mariannę Ziółek, Andrzeja i Feliksę Kopczyńskich.
11.00 Dz. o Boże bł. i potrzebne łaski dla Beaty Szymańskiej w 40r.ur. i bł. Boże dla całej rodziny.
12.30 Dz. o Boże bł. dla Zdzisławy i Edmunda Goździk z okazji 45r. ślubu oraz o bł. i opiekę M.B. dla dzieci i wnuków.
18.00 + Jana Żuchowskiego.

wtorek, 07 luty 2017 06:18

Dekret Penitencjarii Apostolskiej

Podajemy do wiadomości treść dekretu Stolicy Apostolskiej dotyczącego możliwości zyskiwania odpustów z racjo Roku Świętego Brata Alberta.

Penitencjaria Apostolska

Prot. n. 7/17/I

Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Mariana Tomasika, Pasterza Diecezji Radomskiej, łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany każdego dnia przez wiernych prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością, jeśli w jubileuszowym Roku Świętego Brata Alberta (Adama Chmielowskiego), ogłoszonym przez Konferencję Episkopatu Polski, trzy parafialne świątynie pod wezwaniem tego Świętego Brata Alberta, znajdujące się w diecezji radomskiej, w formie pielgrzymki będą nawiedzać i tam w jubileuszowych celebracjach pobożnie uczestniczyć będą lub przynajmniej przy relikwiach Świętego przez odpowiedni odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Brata Alberta. Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść domu, tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli z jubileuszowymi celebracjami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując.

Aby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia, uzyskiwanego za pośrednictwem władzy Kościoła, stawał się łatwiejszy stosownie do pasterskiej miłości, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi o to, aby Proboszczowie i kapłani posiadający władzę spowiadania ochoczo i wspaniałomyślnie ofiarowali się sprawowaniu sakramentu pokuty.

Niniejszy dekret będzie obowiązywał jedynie przez rok jubileuszowy Świętego Brata Alberta. Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

 

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 13 stycznia 2017 roku

Mauro kardynał Piacenza

Penitencjarz Większy

ks. prał. Krzysztof Nykiel

Regens

Ta strona używa ciasteczek (COOKIES), dzięki którym serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony internetowej, wyrażasz zgodę na nasze pomocą plików cookie. Dowiedz się więcej