Artykuły filtrowane wg daty: luty 2017

Poniedziałek – 22 maja

7.00 + Marię Olszewską gr. 22

7.00 +Stanisławę, Jana, Mariana Jaśkiewiczów, Zofię Pełkę.

17.30 + s. Stanisławę Rybińską.

18.00 +Sabinę w 4r.śm., Stefanię i Antoniego ++Barszczów, Urbańskich.

18.00 +Jadwigę Skrzek w 3r.śm. i Bronisława Skrzeka.

 

Wtorek – 23 maja

7.00 + Marię Olszewską gr. 23

7.00 + Eugenię Bilińską od ucz. Pogrz.

17.30 +Danutę Stanik w 1r.śm.

18.00 +Janinę Czerską w 2r.śm.

18.00 +Stanisławę i Mieczysława Bidasów.

 

Środa – 24 maja

7.00 + Marię Olszewską gr. 24

7.00 + Sławomira Chruśniaka od ucz. Pogrz.

17.30 +Genowefę i Stanisława Skalmierskich, Franciszka Kozę ++Białych.

18.00 +Danutę Piasek.

18.00 Za dusze w Czyśćcu cierpiące.

 

Czwartek – 25 maja

7.00 + Marię Olszewską gr. 25

7.00 + Sławomira Chruśniaka od ucz. Pogrz.

17.30 Dz. o bł. Boże i potrzebne łaski dla Urszuli Stępel i Izabeli Bednarz.

18.00 + Teresę Bajor od sąsiadów z I klatki ul. Czackiego 4

18.00 + Tadeusza Guralskiego od rodz. pielgrzymkowej.

 

Piątek – 26 maja

7.00 + Zofię, Bronisławę, Helenę, Mariannę, Martę, Stanisława, Władysława i Mikołaja Klepaczów.

7.00 + Zuzannę Miter

17.30 + Marię Olszewską gr. 26

18.00 + Celinę i Tadeusza Prawda, Mariana Wasika.

18.00 + Jadwigę, Jana Włodarz, Grzegorza Filipowskiego.

 

Sobota – 27 maja

7.00 + Marię Olszewską gr. 27

7.00 + Franciszkę, Zofię, Mariana Lis, Stanisławę, Franciszka Wieczorków ++Lisów.

13.00 Bierzmowanie

18.00 Dz. bł. z prośbą o bł. Boże dla rodz. Borkiewiczów i dzieci i wnuków.

18.00 Dz. o Boże bł. dla Lidii i Michała Podgórskich z okazji 7r.ślubu.

 

Niedziela – 28 maja

7.00 + Mariana Grochulskiego w 7r.śm.

9.00 + Marię Olszewską gr. 28

9.00 + Irenę i Władysława Ciuk, ++Ciuków i Stąporów.

11.00 Dz. i o bł. Boże dla Haliny Kacak w 60r.ur.

11.00 Dz. i o bł. Boże dla Marty Szczepana Kowalczyków w 29r.ślubu i bł. dla córek.

12.30 O bł. Boże dla Kamila Dyfińskiego w 18r.ur.

12.30 O bł. Boże dla Klaudii Szcześ w 18r.ur.

16.00 Msza św. przy figurze na Malczewie.

18.00 +Halinę Krok w 1r.śm., Piotra Kroka.

wtorek, 07 luty 2017 06:18

Dekret Penitencjarii Apostolskiej

Podajemy do wiadomości treść dekretu Stolicy Apostolskiej dotyczącego możliwości zyskiwania odpustów z racjo Roku Świętego Brata Alberta.

Penitencjaria Apostolska

Prot. n. 7/17/I

Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Mariana Tomasika, Pasterza Diecezji Radomskiej, łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany każdego dnia przez wiernych prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością, jeśli w jubileuszowym Roku Świętego Brata Alberta (Adama Chmielowskiego), ogłoszonym przez Konferencję Episkopatu Polski, trzy parafialne świątynie pod wezwaniem tego Świętego Brata Alberta, znajdujące się w diecezji radomskiej, w formie pielgrzymki będą nawiedzać i tam w jubileuszowych celebracjach pobożnie uczestniczyć będą lub przynajmniej przy relikwiach Świętego przez odpowiedni odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Brata Alberta. Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść domu, tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli z jubileuszowymi celebracjami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując.

Aby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia, uzyskiwanego za pośrednictwem władzy Kościoła, stawał się łatwiejszy stosownie do pasterskiej miłości, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi o to, aby Proboszczowie i kapłani posiadający władzę spowiadania ochoczo i wspaniałomyślnie ofiarowali się sprawowaniu sakramentu pokuty.

Niniejszy dekret będzie obowiązywał jedynie przez rok jubileuszowy Świętego Brata Alberta. Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

 

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 13 stycznia 2017 roku

Mauro kardynał Piacenza

Penitencjarz Większy

ks. prał. Krzysztof Nykiel

Regens

Ta strona używa ciasteczek (COOKIES), dzięki którym serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony internetowej, wyrażasz zgodę na nasze pomocą plików cookie. Dowiedz się więcej