V Niedziela Zwykła. – 05.02.2023

1. Jutro po wieczorowej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

2. W środę 8.02. po Mszy Św. wieczornej spotkanie Rodziców modlących się w KŻR za dzieci.

3. W sobotę, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Szczególną modlitwą w tym dniu będziemy otaczać wszystkich, którzy zmagają się z trudnościami choroby i cierpienia. Msza Święta w intencji chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia ludziom chorym i starszym o godz. 9.00.

4. Dziękuję za ofiary składane na utrzymanie parafii i kościoła. Bóg zapłać.

5. Do nabycia jest nowy numer Gości Niedzielnego.

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii ś.p. Andrzeja Piszczyńskiego, Andrzeja Sowę, Krzysztofa Żmudę, prośmy dla tych zmarłych o niebo – wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Matki Bożej i Św. Brata Alberta. Dobrego tygodnia. Szczęść Boże.

8. Pomódlmy się w intencji Misji Świętej w naszej parafii.

MODLITWA PRZED MISJAMI
Boże, nasz Ojcze,
który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś swego Syna,
aby odnowił zerwaną więź miłości z Tobą.
Spraw łaskawie, abyśmy uznali w Nim
najwyższą prawdę, jedyną drogę i najgłębszy sens.
Pozwól przyjęć Jego Osobę całym sobą,
gdyż On jest Prawdą, Drogą i Życiem.
Prosimy, aby w naszej parafii nie było nikogo,
kto pozostanie głuchy na Jego Słowo
i oporny na działanie Jego miłości i łaski.
Niech czas Misji Świętej
przyniesie każdemu z nas największy skarb,
którego świat dać nie może:
sercom pokój sumienia, rodzinom miłość i zgodę,
parafii jedność, a Kociołowi nowe błogosławieństwa.
Duchu Święty odnów nas i oblicze naszej parafii na większą chwałę Trójcy Przenajświętszej Matko Boża, otaczaj nas swą opieką
i prowadź do źródeł Świętości i zbawienia. Amen.

Skip to content