Misterium Męki Pańskiej w Kałkowie-Godowie

Serdecznie zapraszamy do Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie, na teatralne „rekolekcje zamyśle-nia nad aktem miłości Bożej do końca”, które przeżywamy w tajemnicy męki i śmierci Jezusa Chrystusa.

Radość jest tym większa, że aktorzy należą do wspólnoty parafialnej w Kałkowie-Godowie, gdzie od 50 lat dają piękne świadectwo żywej wiary i miło-ści do Boga i Kościoła. Dzielimy się radością, że wystawiane przez lata Miste-rium Męki Pańskiej w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Matki Ziemi Świętokrzyskiej jest darem ich bezinteresownego zaangażowania, ofiarowania swojego czasu, talentu i siły. Misterium będzie wystawiane od I soboty Wiel-kiego Postu (04.03.2023 r.) do soboty przed Niedzielą Palmową włącznie (01.04.2023 r.), o godzinie 15.30 i dodatkowo o 18.00.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze rezerwowanie swego uczestnictwa w informacji Sanktuarium pod. nr. tel. 510 111 040. Osoby pragnące zatrzymać się w naszym Sanktuarium na noc, prosimy o rezerwację telefoniczną miejsca w Domu Pielgrzyma (kom. 660 158 239).

Ks. Zbigniew Stanios
i Aktorzy Teatru Dramatycznego im. Ks. Inf. Czesława Wali

Skip to content