CZY WIARA MA SENS? Rekolekcje wielkopostne dla szkół średnich

W dniach 13-15 marca odbyły się w naszej parafii rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, których tematem głównym było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Czy wiara ma sens?”.

W rekolekcjach wzięło udział ok. 500 osób – młodzież z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich z Prędocinka oraz z XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddz. Sportowymi z Ustronia. Rekolekcje prowadził ks. dr Dariusz Frydrych.

W programie spotkań znalazły się konferencje, adoracja Najświętszego Sakramentu, adoracja krzyża, nabożeństwo Bożego słowa i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, nabożeństwo pokutne. Do odpowiedzi na tytułowe pytanie prowadziły nas postaci z  Ewangelii: syn marnotrawny, bogaty młodzieniec pytający o życie wieczne oraz apostoł Piotr chodzący po wodzie.

Dziękujemy wszystkim za aktywne włączenie się rekolekcje, dyrekcjom szkół, siostrze Karinie wraz ze scholą, katechetom, nauczycielom oraz młodzieży za aktywny udział, zasłuchanie i radość spotkania.

Relacja na radom.gosc.pl

DZIEŃ 1: SYN MARNOTRAWNY
KONFERENCJA / ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

DZIEŃ 2: BOGATY MŁODZIENIEC
NABOŻEŃSTWO BOŻEGO SŁOWA / KONFERENCJA
ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

DZIEŃ 3: PIOTR CHODZI PO WODZIE
KONFERENCJA / ADORACJA KRZYŻA
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Skip to content