Kurs przedmałżeński – rozpoczęcie 24 września

Harmonogram spotkań w ramach kursu przedmałżeńskiego w dekanacie Radom Wschód w parafii Św. Brata Alberta 24 września 2022 r. – 3 grudnia 2022 r.

1/2 – 24.IX.2022
Rodzina Kościołem domowym
Zasady funkcjonowania małżeństwa i rodziny
Uwaga! zmieniona kolejność tematów. Zwykle jako pierwsze katechezy było „Małżeństwo jako powołanie” oraz „Poznanie siebie w narzeczeństwie”, które to tematy teraz, wyjątkowo, będą omawiane 19go listopada.

3/4 – 8.X.2022
Aspekt prawny zawarcia małżeństwa
Zamysł Pana Boga względem małżeństwa i rodziny

5/6 – 22.X.2022
Małżeństwo jako sakrament
Liturgia ślubu

7/8 – 5.XI.2022
Rozwój i zagrożenia miłości małżeńskiej
tyka życia małżeńskiego

9/10 – 19.XI.2022
Małżeństwo jako powołanie
Poznanie siebie w narzeczeństwie

3.XII.2022
Dzień skupienia dla narzeczonych – Sanktuarium Błotnica

Uwagi:

  • Obowiązuje obecność na każdym spotkaniu.
  • Do spotkań można dołączyć w dowolnym terminie. Brakujące tematy należy uzupełnić w następnej edycji lub na spotkaniach indywidualnych.
  • Rozpoczęcie spotkania o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej parafii Św. Brata Alberta w Radomiu ul. Św. Brata Alberta 4
  • Opiekun Kursu – ks. Kamil Borkowski
Skip to content