Nauka Kościoła zawarta w KKK o Sakramencie Małżeństwa (zobacz)

Dokumenty:

  • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • świadectwo bierzmowania
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Odpowiednio wcześniej należy zarezerwować sobie termin ślubu.
Trzy miesiące przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przed zawarciem małżeństwa. Na spotkanie przychodzą oboje narzeczeni z dowodem osobistym i aktualnym świadectwem chrztu (nie starsze jak 3 miesiące).

Po spisaniu protokołu głosi się zapowiedzi w parafiach narzeczonych.
Jeżeli ślub jest konkordatowy, należy zgłosić się do USC celem złożenia wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego brak przeszkód do małżeństwa z prawa cywilnego.

W tygodniu przed ślubem (do czwartku) należy do kancelarii parafialnej dostarczyć: zapowiedzi, dokumenty z USC, dane świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wyznanie), indeksy z nauk przedmałżeńskich.

W dniu ślubu narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem złożenia podpisów w księgach parafialnych (kwadrans przed Mszą św.).

Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować do duszpasterzy parafialnych, a nie szukać odpowiedzi na forach internetowych.

Skip to content