30 lat Domowego Kościoła u Św. Brata Alberta

W tym roku przeżywamy 40 lecie istnienia naszej parafii i w ten piękny czas wpisuje się Jubileusz 30 lecia Domowego Kościoła w naszej parafialnej wspólnocie.

Jubileusz 30-lecia istnienia Domowego Kościoła przeżywamy jako odpowiedni moment do zaakcentowania i dowartościowania życia rodzinnego.

Radość nasza wyraża się w konkretnych wydarzeniach i spotkaniach, które zakończymy spektaklem o Św. Bracie Albercie, według scenariusza Pani Kamili z Domowego Kościoła i reżyserii ks. Dariusza Frydrycha, w niedzielę o godz. 19.00.

Dziękuję za dar obecności i modlitwy wszystkim kapłanom tu zgromadzonym i tym którzy na przestrzeni tych lat towarzyszyli Kręgom Domowego kościoła w naszej parafii. Dziękuję wszystkim przybyłym Gościom na tę uroczystość. Dziękuję za tę wspólnotę wiary i modlitwy.

Minione 30 lat formacji pozwoliło wielu rodzinom zbliżyć się do Boga i pozwala nam dalej uświęcać się na drodze wskazanej przez ks. Franciszka Blachnickiego. Bo rodzina w dzisiejszych czasach odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu młodego pokolenia.

Wiemy, że Bóg, Wiara i Kościół to nie tylko niedzielna Msza św., czy nawet codzienna modlitwa. To styl życia. To droga, jaką kroczymy od narodzin ku wieczności. A jej ziemski odcinek z pewnością łatwiej przejść z Domowym Kościołem.
Kościół Domowy to wielkiego dzieło ks. Blachnickiego – więc jak mówi psalmista – Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy – Kościół Domowy posiada bogactwo szczególnego daru charyzmatu Oazy – Ruchu Światło-Życie, który otrzymał założyciel sługa boży Ksiądz Franciszek Blachnicki, którego gałęzią jest Domowy Kościół. Otrzymaliście w darze szczególne przywileje, dary czy inaczej zobowiązania, wpisane w waszą formację, które są skuteczne i winny być przyjmowane z nową radością.

Spotykacie się przy stole eucharystii i tym stole domowym. Te dwa stoły jednoczą was i prowadzą do piękna i świętości w małżeństwie. Eucharystia – to bogactwo darów. Dzielcie się tymi darami w waszych domach, gdzie dzielicie się słowami – przepraszam, dziękuję, proszę.

Uczestnictwo w obchodach Jubileuszu niech będzie wielką radością, podziękowaniem, uświadomieniem sobie ogromu bogactwa jaki posiadamy oraz także zachętą i zobowiązaniem do dalszego rozwoju przez bezinteresowny dar z siebie w codziennym życiu w małżeństwie, rodzinie, we wspólnocie i społeczeństwie. Życzę naszym Kręgom Domowego Kościoła na czele z ks. Kamilem i wszystkim tu zebranym kapłanom jak i wiernym ciągłego wzrostu w łasce i miłości do Boga i ludzi. Pamiętajmy, że jesteśmy żywym Kościołem, gdzie bije kochające serce Pana Jezusa.

Niech Maryja Niepokalana będzie dla was wzorem wprowadzania Ewangelii w życie codzienne. A nasz założyciel Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki niech wyprasza potrzebne łaski. Jeszcze raz dziękuję za tę piękną wspólnotę wiary i modlitwy. Szczęść Boże Wam wszystkim na tej drodze.

ks. Marek Janas, proboszcz

Słowo parafian:

Niedawno, przed wakacjami, obchodziliśmy uroczyście 40-lecie powstania naszej parafii. W 1983 roku na nowym osiedlu Prędocinek w Radomiu, decyzją biskupa Edwarda Materskiego, powstała placówka duszpasterska, której patronem został nowo beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II, Brat Albert Chmielowski. Początki były trudne. Troską duszpasterzy była konsolidacja obecnych i przybywających do nowych bloków mieszkańców we wspólnotę wiary i modlitwy. Dodatkową trudnością był pożar drewnianej kaplicy i konieczność jej odbudowy już jako świątyni murowanej.

W takich okolicznościach w naszej parafii, dzięki zaangażowaniu ówczesnego
wikariusza ks. Artura Lacha, przed 30-laty, zapoczątkował działalność Domowy Kościół gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. W 1993 roku na pierwsze spotkanie, z udziałem pary diecezjalnej Marii i Ryszarda Bojarskich, przybyło 7 małżeństw. Po rocznym pilotowaniu przez Krystynę i Ryszarda Szerlichów 5 rodzin wyjechało na rekolekcje I stopnia do Rudnika nad Sanem. Animatorami tego kręgu zostali Barbara i Kazimierz Nawrotowie. W latach 1994-1999 powstało jeszcze 5 kręgów. Z biegiem lat niektóre małżeństwa zrezygnowały z formacji w Domowym Kościele. Wtedy wystąpiła potrzeba łączenia kręgów. Najmłodszy krąg powstał w 2015 roku. Obecnie istnieją 4 kręgi, w których swoją formację przeżywa 13 małżeństw oraz 1 krąg pilotowany z czterema rodzinami. Małżeństwa z naszej parafii pełniły rownież posługę animatorów diecezjalnych i rejonowych oraz na oazach rekolekcyjnych i ORAR-ach.

Z okazji jubileuszu chcemy Panu Bogu złożyć dziękczynienie za wszelkie łaski i dobrodziejstwa jakie są udziałem małżeństw, które przeszły formacje w tej wspólnocie, za posługę moderatorów, a także wszelkie dobro jakie płynie z udział tych rodzin w życiu parafialnym.

W imieniu Domowego Kościoła w naszej parafii, wszystkich rodzin z moderatorem ks. Kamilem Borkowskim, z wielką radością witamy głównego celebransa ks. Grzegorza Lipca, wszystkich kapłanów moderatorów którzy z wielką troską i zaangażowaniem towarzyszyli nam przez te lata w odkrywaniu i realizacji powołania małżeńskiego. Witamy obecne i byłe pary animatorskie diecezjalne i rejonowe, obecnych i byłych członków Domowego Kościoła, zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników tej Eucharystii.

Niech nasza patronka Niepokalana, Matka Kościoła uzdalnia nas do serdecznego dziękczynienia i roztacza opieką na dalsze lata.

Świadectwo:

We wspomnienie świętych apostołów Michała, Gabriela i Rafała w kościele św. Brata Alberta w Radomiu rozpoczął się jubileusz 30 lat Domowego Kościoła w parafii. Wspólne świętowanie było połączone z dwudniowymi rekolekcjami na temat Namiotu Spotkania – jednego ze zobowiązań, jakie mamy w naszym ruchu. Wszystkie ważne treści były w przystępny i ciekawy sposób omówione przez
Zbigniewa i Iwonę Biel. Każdy z uczestników dostał czerwone serce z obrazem Trójcy Świętej jako symbol, że Bóg jest zawsze gotowy na spotkanie z nami, tylko my musimy znaleźć dobry czas, wyciszyć się i razem z nim wieczerzać jak z najlepszym przyjacielem. Opiekę duchową podczas tych spotkań zapewniał nam ksiądz Kamil Borkowski.
Wielką radością była Msza Św. Jubileuszowa, na którą zaproszeni byli księża oraz rodziny i osoby, które przez te 30 lat miały kontakt z DK tej parafii. Modlitwie przewodniczył wieloletni moderator
ksiądz Grzegorz Lipiec. Zachęcał on wszystkich do dziękczynienia za wszystkie łaski, jakie każda rodzina mogła zaczerpnąć formując się przez dłuższy lub krótszy czas w ruchu.
Proboszcz parafii ksiądz Marek Janas podkreślił, że rodziny Domowego Kościoła są dla niego zawsze wsparciem i cieszył się z 4 kręgów jakie istnieją oraz otacza modlitwą tych, którzy chcą stworzyć
kolejny krąg.
Rekolekcje zakończyły się wspólną agapą. Była pyszna grochówka i ciasto. Mieliśmy warunki, aby się spotkać, porozmawiać i sobą nacieszyć. Bo człowieka uszczęśliwić może tylko spotkanie.

Z ten piękny czas dziękujemy Ci Panie,
Kamila i Łukasz Ślusarczykowie

GALERIA

  • I DZIEŃ ORAR
  • II DZIEŃ ORAR
Skip to content