Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania na spotkania formacyjne.

Terminy spotkań: 

11 IX 2022 godz. 19:00 – spotkanie organizacyjne
25 IX 2022 godz. 19:00 – termin złożenia deklaracji do bierzmowania
30 X 2022 godz. 19:00
20 XI 2022 godz. 19:00
4 XII 2022 godz. 19:00
29 I 2023 godz. 19:00
5 III 2023 godz. 19:00
19 III 2023 godz. 19:00
16 IV 2023 godz. 19:00

Prosimy młodych pragnących w tym roku przystąpić do sakramentu bierzmowania o złożenie stosownej deklaracji.
Termin złożenia deklaracji na spotkaniu 25 września 2022 godz. 19:00.

Składając deklarację do bierzmowania zobowiązujesz się do:

  • uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii (podpis/pieczątka w indeksie);
  • systematycznej comiesięcznej spowiedzi (I piątek miesiąca – podpisy);
  • modlitwy osobistej;
  • udziału w życiu liturgicznym Kościoła (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa);
  • udziału w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych (kalendarium).

Za nieuczestniczenie w spotkaniach formacyjnych i niepraktykowanie wiary podczas przygotowania do bierzmowania osoba może zostać skreślony(-a) z listy osób i zaproszony(-a) do podjęcia przygotowania w przyszłym roku.

Próby przed bierzmowaniem: 12, 18, 19 IV 2023 godz. 18:45
Spowiedź przed bierzmowaniem 21 IV
Bierzmowanie 22 IV 2023 godz. 12:00

 

Zapraszamy młodzież do udziału we wspólnotach parafialnych:
OAZA – piątki godz. 18:45
MINISTRANCI LEKTORZY – soboty godz. 11:00

Skip to content