USZY – OCZY – SERCE

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży ze Szkół Specjalnych prowadzi w naszym kościele Ks. dr Dariusz Frydrych. Za nami dwa dni duchowych zmagań. Rekolekcje noszą tytuł „USZY – OCZY – SERCE”.

W czasie nauk prosimy o uzdrowienie naszych zmysłów, abyśmy mocniej wsłuchali się w głos Pana Jezusa, dostrzegali Boga, Który jest blisko nas, w drugim człowieku i w pięknie świata. Prosimy też, aby Pan Jezus poprzez sakrament spowiedzi św. uzdrowił nasze serca, byśmy czystą miłością kochali Boga i bliźnich.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkół, katechetom, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom za włączanie się w organizację rekolekcji.

Skip to content