Rok Polskiego Romantyzmu – koncert Olgi Bończyk i Roberta Grudnia

W minioną niedzielę 27 listopada 2022 w ramach Roku Polskiego Romantyzmu, w kościele św. Brata Alberta w Radomiu odbył się koncert słowno-muzyczny, w wykonaniu bardzo znanej i lubianej polskiej aktorki Olgi Bończyk, która w piękny sposób wyrecytowała perły polskiej literatury doby romantyzmu. Towarzyszył jej ceniony organista i kompozytor Robert Grudzień na organach.

W programie koncertu pojawiły się poezja Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, oraz muzyka Chopina i Ogińskiego.

Jak podkreśla pomysłodawca koncertu, Robert Grudzień:

romantyzm polski przyniósł genialne dokonania w literaturze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida, w muzyce Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, w malarstwie Piotra Michałowskiego i Jana Matejki. Twórcy ci byli artystami polskimi, a jednocześnie światowymi, ukazującymi polskie wartości w ich uniwersalnym kontekście.

Artystom na zakończenie koncertu podziękował Proboszcz Parafii Ks. Marek Janas oraz przedstawiciele parafian.

Skip to content