Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków

Święty Brat Albert

Po co się niepokoić,
wszak Bóg w nas, a my w Nim

Święty Brat Albert

W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach
znalazłem szczęście i spokój

Święty Brat Albert

Slider

Parafia rzymskokatolicka p w. św. Brata Alberta

26-611 Radom, ul. Św. Brata Alberta 4

tel: 48 3661214

===========================================

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 1 stycznia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i Światowy Dzień Modlitw o pokój. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

2. Przypominam, że w tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek miesiąca –oraz pierwsza sobota. Nabożeństwa jak zawsze po wieczorowej Mszy św. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00. Spowiedź I piątkowa od godz. 17.30. Spotkanie bierzmowanych o godz. 19.00

3. W poniedziałek 6 stycznia o godz. 16.00 opłatek dla wszystkich grup parafialnych. Zapraszam do domu parafialnego. I proszę by wszystkie grupy włączyły się w przygotowanie wspólnego opłatka.

4. U progu tego nowego roku kalendarzowego jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób mogą spełnić się nasze najlepsze życzenia, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy, i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2020 dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.

 

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • kofc.jpg
  • plus2.jpg