Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków

Święty Brat Albert

Po co się niepokoić,
wszak Bóg w nas, a my w Nim

Święty Brat Albert

W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach
znalazłem szczęście i spokój

Święty Brat Albert

Slider

Parafia rzymskokatolicka p. w. św. Brata Alberta

26-611 Radom, ul. Św. Brata Alberta 4

tel: 48 3661214

Nr rachunku bankowego 92 2030 0045 1110 0000 0016 9460.

=============================================================================

III. NIEDZIELA WIELKANOCY   26 kwietnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Polsce Tydzień Biblijny. W Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach.

2. Jutro po wieczorowej Mszy Świętej adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu.

3. W tym tygodniu przypada, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź pierwszo piątkowa na porannej Mszy św. i po południu od godz. 17.00. W pierwszy piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W pierwszą sobotę oddamy się pod macierzyńską opiekę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki. I ja zawsze w tym dniu wymiana tajemnic różańcowych w KŻR.

4. Z racji epidemii, w tym miesiącu z troski o zdrowie wszystkich wiernych nie będzie odwiedzin w domach z racji I piątku miesiąca, gdyż to się wiąże z przechodzeniem od domu do domu.

5.Gorąca prośba do nas wszystkich. Pamiętajmy o aktualnych zarządzeniach związanych ze stanem epidemii. W kościołach obowiązuje zasłanianie nosa i ust podczas liturgii oraz zachowanie odległości co najmniej 2 m. Jest wśród nas wiele osób wrażliwych, które bardzo rygorystycznie zachowują przepisy sanitarne, i pragną uczestniczyć we Mszy Św., bądźmy więc dla siebie wyrozumiali w tej kwestii. Wymaga tego przykazanie miłości bliźniego. I dlatego bardzo proszę, jeżeli w kościele będzie już dopuszczalna liczba osób - u nas 60, można będzie uczestniczyć we Mszy św. na placu kościelnym, przed otwartymi drzwiami, z zachowaniem wymaganych odległości pomiędzy sobą, a ksiądz wyjdzie z Komunią Świętą na zewnątrz.

6. W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. Na nabożeństwa majowe zapraszamy w dni powszednie o godz. 18.30. W niedziele i święta nabożeństwa majowe w kościele o godz. 17.30.

7. W tym roku z racji epidemii Apel Jasnogórski będzie nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia. Rozpoczynać będziemy o godz. 20.30 modlitwą różańcową z rozważaniami, modląc się o ustanie epidemii i potrzebny deszcz wraz ze wszystkimi kapłanami i wiernymi w naszej Ojczyźnie i Parafii i zakończymy tę modlitwę wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i udzieleniem błogosławieństwa Bożego. Zapraszam.

8. 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.

9. W sobotę przypada doroczny Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

10. W przyszłą niedzielę, 3 maja, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. Tak zwana Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpocznie Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.

11. Dziękuję za ofiary składane „na tacę” w kancelarii: Panu Józefowi J., Marii D., Edwardowi Ź., Pawłowi i Kindze S., Tadeuszowi i Lidii L., Kazimierze G., Teresie i Adamowi F., Marii T., Annie i Szczepanowi K., Janowi W. Halinie J.

Dziękuję za ofiary składane „na tacę” przez przelew bankowy: panu Bogusławowi O., Pani Monice S., Alicji-Bożenie S., Karolinie – Monice Ch., Pawłowi K., Małgorzacie Ś., Lechosławowi W., Barbarze S., Alicji – Annie J. Tomaszowi Ś., Piotrowi M., Małgorzacie W., Zdzisławowi S., Małgorzacie S., Annie G., Dziękuję za ofiary składane do puszek w kościele.

12. Cieszę się bardzo z tego, że na tygodniu, jest nas na Mszach Św. jak przed epidemią. Mieścimy się w wyznaczonej liczbie. Na każdej Mszy Świętej spowiadamy. Korzystając na tygodniu z sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii Świętej mamy możliwość zadośćuczynienia przykazaniu Komunii Świętej Wielkanocnej. Przypominam, że okres ten trwa do 7 czerwca.

13. Niech Bóg Was błogosławi.

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • kofc.jpg
  • plus2.jpg