Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków

Święty Brat Albert

Po co się niepokoić,
wszak Bóg w nas, a my w Nim

Święty Brat Albert

W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach
znalazłem szczęście i spokój

Święty Brat Albert

Slider

 

Rada Rycerzy Kolumba nr 17052 im. Św. Brata Alberta w Radomiu

Rycerze obraz0

102 rocznica odzyskania Niepodległości - A.D.2020

AB3

AB2

AB1

PeregIKONA RYcerzerynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan

Rozpoczynamy w Jurysdykcji Polskiej Rycerzy Kolumba peregrynacje ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. Ikonę na zamówienie Rycerzy Kolumba wykonał słynny ikonograf Fabrizio Diomedi. Natomiast Abp Jean-Clément Jeanbart, melchicki arcybiskup Aleppo, poświęcił kilkadziesiąt kopii ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. W oparciu o Ten Obraz, Zakon Rycerzy Kolumba na całym świecie rozpoczął nowy program modlitewny w intencji Chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie.

Codziennie miliony Chrześcijan na całym świecie doświadczają różnorakich prześladowań i dyskryminacji, lecz rzadko ten fakt jest zauważalny w naszym codziennym życiu. Dla uciskanych Chrześcijan bardzo ważne jest wsparcie i zrozumienie okazywane ze strony współwyznawców z całego świata. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan, jest okazją nie tylko do wsparcia modlitewnego, ale również zachętą do poczynienia refleksji, czy i my w różnych sytuacjach, bylibyśmy gotowi do dania świadectwa wiary.

W Polsce peregrynować będą dwa obrazy. Jedna kopia Ikony będzie peregrynowała na południu Polski. Nawiedzi Rady w następujących rejonach: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 29.  Druga kopia Ikony będzie peregrynowała w pozostałej części Polski, umownie nazwanej „północną”. Obejmuje ona Rejony: 6, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 26, 28.

Rycerze obraz1 

Rycerze obraz2 

Rycerze obraz3

Peregrynacja Ikony Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan w parafii p.w. św Brata Alberta w Radomiu 29 września – 4 października 2019r. Codziennie miliony Chrześcijan na całym świecie doświadczają różnorakich prześladowań i dyskryminacji, lecz rzadko ten fakt jest zauważalny w naszym codziennym życiu. Dla uciskanych Chrześcijan bardzo ważne jest wsparcie i zrozumienie okazywane ze strony współwyznawców z całego świata. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan, jest okazją nie tylko do wsparcia modlitewnego, ale również zachętą do poczynienia refleksji, czy i my w różnych sytuacjach, bylibyśmy gotowi do dania świadectwa wiary. Uroczyste wprowadzenie obrazu do naszego kościoła, w asyście ks. Proboszcza – Kapelana Marka Janasa, księży z parafii oraz braci Rycerzy Kolumba Rady 17052, nastąpiło w niedzielę 29 września na mszy św. o g. 9.00. Przez cały okres peregrynacji Bracia wraz z wierny mi uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych o g. 17:15 i mszach św. Pożegnanie Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Chrześcijan nastąpiło na mszy św. w piątek o g. 18, w której udział wzięli parafianie oraz . Bracia Rycerze z Rodzinam

R1

R2

R3

R4

Rycerze obraz4

Rycerze obraz5

Rycerze obraz6

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • kofc.jpg
  • plus2.jpg