Podziękowanie Sióstr Dominikanek

Dom Zakonny Dominikanek Matki Bożej Różańcowej prowadzący całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą o nazwie

Rodzinny Dom im. św. Dominika przy ul. Kąkolowej 7 w Lublinie
składa serdeczne podziękowanie na ręce

Księdza Proboszcza Marka Janasa

Kapłanom i wszystkim parafianom z Parafii św. Brata Alberta w Radomiu za życzliwe przyjęcie nas w Waszej Parafii i doświadczenie żywej wiary. Dziękujemy za to, że mogłyśmy podzielić się doświadczeniem naszego powołania i naszym życiem we wspólnocie zakonnej. W zamian za to otrzymałyśmy dużo dobroci, uśmiech, dar słuchania i zainteresowania naszą misją. Spotkałyśmy naprawdę wrażliwe serca otwarte nie tylko na Pana Boga, ale również i na tych najbardziej pokrzywdzonych przez los, którymi opiekujemy się i pomagamy wzrastać.

Niech dobry Bóg wynagrodzi za ofiary złożone na potrzeby dzieci i tego Rodzinnego Domu. Naszym podziękowaniem jest codzienna modlitwa różańcowa za was. Niech Królowa Różańca Świętego,  wyprasza Waszym Rodzinom potrzebne łaski u swojego Syna.

Z wyrazami wdzięczności
w imieniu swoim i wychowanków:

Przełożona Domu Zakonnego  Dominikanek  Matki Bożej Różańcowej
s. Maria Matysiak OP

Dyrektor Rodzinnego Domu im. św. Dominika
s. Renata Guz OP

PRZECZYTAJ Podziękowanie Parafii Brata Alberta

Skip to content