1

Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków

Święty Brat Albert

2

Po co się niepokoić,
wszak Bóg w nas, a my w Nim

Święty Brat Albert

3

W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach
znalazłem szczęście i spokój

Święty Brat Albert

o. Ptak

W niedzielę 27 września 2020 r. w naszej wspólnocie przebywał o. Zbigniew Ptak z zakonu paulinów, były przeor klasztoru w Leśniowie. Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, obecnie animatora wspólnoty Wejdźmy Na Szczyt.
Ojciec Zbigniew na wszystkich Mszach świętych wygłosił kazania o istocie – tajemnicy Eucharystii.

Najpierw wierni dowiedzieli się, że Mszy św. nie rozpoczyna znak krzyża, ale ucałowanie ołtarza przez celebransa, który symbolizuje przywitanie z Jezusem. Następne części rozważań poświęcone był rozumieniu i przeżywaniu tej tajemnicy. Jakże wyraziście podkreślone zostało głębokie znaczenie wszystkich elementów, gestów, postaw liturgicznych oraz słyszanych i wypowiadanych słów, jakie składają się na sprawowanie najważniejszej Tajemnicy naszej wiary.

Kaznodzieja z wielką mocą podkreślił, iż to od naszej osobistej, pełnej pokory i wewnętrznego zasłuchania postawy duchowej zależy to, w jaki sposób przeżywamy i sprawujemy Tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Najważniejsze jest to, byśmy uczestnicząc we Mszy św. nieustannie zdawali sobie sprawę z tego, że Jezus czeka na nas, jest obecny pośród nas, a na ołtarzu za każdym razem powtarza się Ostatnia Wieczerza.
Bardzo ważne jest przyjęcie Komunii św. bowiem jest najbardziej doskonałym elementem uwielbienia naszego Zbawiciela. Warto też po zakończeniu uczestnictwa we Mszy św., po powrocie do domu, choć chwilę jeszcze pomyśleć o tym, w czym uczestniczyliśmy i jak wykorzystaliśmy szansę spotkania z Jezusem.
Po Mszach św. u o. Zbigniewa można było zaopatrzyć się w pozycje książkowe ułatwiające zrozumienie istoty, znaczenia i wartości Eucharystii.

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • kofc.jpg
  • plus2.jpg