Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków

Święty Brat Albert

Po co się niepokoić,
wszak Bóg w nas, a my w Nim

Święty Brat Albert

W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach
znalazłem szczęście i spokój

Święty Brat Albert

Slider

Niedziela PalmowaIz 50,4-7 Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że wstydu nie doznam

Flp 2,6-11Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Mk 14,1-15,17 (krótsza: Mk 15,1-39) Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według Świętego Marka

Liturgia słowa Niedzieli Palmowej wprowadza nas w głąb Bożej tajemnicy odkupienia – męki Pana Jezusa. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza jest jakby szkicem sylwetki duchowej Mesjasza, widzianym przez proroka, które wypełnia się w osobie i postawie Chrystusa.

Czytanie z Listu Świętego Pawła do Filipian ukazuje miejsce, jakie człowiek zajmuje w Bożych planach. Bóg Ojciec posłał swojego Syna na świat, by odkupił człowieka z grzechu.

Wysłuchajmy słowa Bożego, aby ono pomogło nam zrozumieć, jakby bardzo jesteśmy cenni w Bożych oczach. Niech usłyszane dziś słowo Boże będzie dla nas przygotowaniem na przeżycie tajemnicy paschalnej i trudnych chwil w naszym życiu.

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • kofc.jpg
  • plus2.jpg