Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków

Święty Brat Albert

Po co się niepokoić,
wszak Bóg w nas, a my w Nim

Święty Brat Albert

W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach
znalazłem szczęście i spokój

Święty Brat Albert

Slider

 

W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek, w Wielką Sobotę kościół otwarty do prywatnej modlitwy od godz. 7.00 do 22.00

Najdłuższe i najważniejsze święta w całym roku. Trzy doby świętowania, bo jakże ciężko zrozumieć sens Zmartwychwstania, bez zrozumienia tajemnicy Kapłaństwa, Eucharystii, Męki Pańskiej i przebywania Jezusa w grobie.

ciemnica2Wielki Czwartek - 01.04.2021

Wieczorem rozpoczyna się uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która stanowi zarazem początek Świętego Triduum Paschalnego. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Jezus Chrystus ustanowił dwa sakramenty święte: Kapłaństwo i Eucharystię.

08.00 – Modlitwa Jutrzni.

18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej.

          - Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy

 

 

 

Gró 7Wielki Piątek – 02.04.2021

Z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata tego dnia nigdy się nie odprawia Mszy świętych. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Od rana trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w  Ciemnicy. Centrum tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów. W tym dniu obowiązuje post ścisły.

08.00 – Modlitwa Jutrzni.

18.00 – Droga Krzyżowa

- Liturgia Męki Pańskiej

- Adoracja Krzyża

- Komunia Święta

- Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja.

- Adoracja Pana Jezusa przez grupy parafialne.

ŚwięcenieWielka Sobota – 03.04.2021

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Formalnie Wielka Sobota posiada tylko teksty Liturgii Godzin, nie ma natomiast formularza Mszy Świętej, a Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania (z uwagi na żydowski system dat, według którego po zachodzie słońca w sobotę rozpoczyna się niedziela). Tego dnia ścisły święty post paschalny już tak nie obowiązuje jak dawniej, to nadal jest zalecany do Wigilii Paschalnej.

08.00 – Modlitwa Jutrzni

9.00 – 13.00 Poświęcenie pokarmów

19.00 – Liturgia Wielkiej Soboty

-  Liturgia Światła.

- Liturgia Słowa.

- Liturgia Chrzcielna.

- Liturgia Eucharystyczna

– Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez młodzież

Niedziela Zmartwychwstania – Rezurekcja- 04.04.2021

6.00 Msza św. i procesja

Ceremonię Triuum kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, która jest radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Po powrocie do kościoła odśpiewuje się hymn „Chwała na wysokości”. Po rozdaniu Komunii wiernym śpiewa się uroczysty Hymn Te Deum „Ciebie, Boga wysławiamy”. I od tej Niedzieli przy ołtarzu krzyż jest ozdobiony czerwoną stułą, znajduję się tam także paschał oraz figura Chrystusa zmartwychwstałego.

---------------------------

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami władz państwowych i Pasterza naszej diecezji musimy przestrzegać bezwarunkowo zaleceń sanitarnych, które obowiązują sprawujących liturgię i uczestniczących w liturgii, a które wymagają zasłanianie ust i nosa, stosowania środków dezynfekujących oraz zachowania właściwego dystansu między uczestnikami liturgii. Od dziś w wewnątrz naszego kościoła może przebywać 50 osób. Prośmy o zrozumienie tej trudnej sytuacji dla nas wszystkich. Ks. Proboszcz

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • kofc.jpg
  • plus2.jpg