Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków

Święty Brat Albert

Po co się niepokoić,
wszak Bóg w nas, a my w Nim

Święty Brat Albert

W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach
znalazłem szczęście i spokój

Święty Brat Albert

Slider

Diecezjalne Studium Organistowskie w Radomiu ul. B. Prusa 6, 26–600 Radom tel. 48 36 56 228 przyjmuje kandydatów na kolejny rok nauki 2020/21. Egzamin wstępny – informacyjny 28 września 2020 roku (poniedziałek) od godz. 9.00. Należy złożyć następujące dokumenty: podanie, życiorys, opinię od Księdza Proboszcza, kserokopię świadectwa ze szkoły, kserokopię świadectwa ze szkoły muzycznej lub ogniska muzycznego, jeśli kandydat do takich uczęszczał oraz dwa zdjęcia. Nauka w Studium trwa 5 lat. Zajęcia są obowiązkowe od godz. 9.00 do 16.00., dla roku I i II w każdy poniedziałek i wtorek dla III, IV, V roku w każdy wtorek i środę.

Dyrektor D.S.O. w Radomiu – ks. Wojciech Szary

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • kofc.jpg
  • plus2.jpg